Konflikthantering

Konflikthantering utgör den tredje stöttepelaren inom IDEAL- konceptet.

"Grundkurs konflikthantering" ger kursdeltagaren en grundläggande förståelse för hur konflikter uppstår, hur de kan hanteras och hur de t o m kan vändas till någonting positivt. Kursen tar också upp aspekter på hur människor kommunicerar i konfliktsituationer.

"Fortsättningskurs konflikthantering" är en fördjupning i ämnet med tyngdpunkt på arbetsplatskonflikter. Kursen fokuserar på hur man identifierar och hanterar såväl små som stora konflikter, i syfte att förebygga att motsättningar på arbetsplatser växer till ohanterliga problem.

"Det svåra samtalet" är en utbildning där man som chef lär sig att bättre hantera konfliktfyllda samtal med underställd personal. Det kan gälla frågor om personliga förhållanden, organisatioriska förändringar, förtroendefrågor mm som alla kan vara "jobbiga" att genomföra. Utbildningen ger deltagarna goda insikter i hur man förbereder och genomföra svåra samtal.

Kurser:

  • Grundkurs i konflikthantering
  • Fortsättningskurs konflikthantering
  • Det svåra samtalet